top of page
Several band members playing music on a red background. There is a singer, two clarinetists, a bassist, a drummer, and a sax player.

ракия

„Модерен и традиционен балкански танц и песен… включително музика на ромите (циганите)… джаз и рок влияния… електрически и етнически инструменти, страстно пеене, екзотични хармонии, ритми от прости до сложни, лудост и бавна красота… ”

Малка бяла лента

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Бяла хоризонтална линия
Бял триъгълник, сочещ нагоре

ЗАПИСИ

Бяла хоризонтална линия
Бял триъгълник, сочещ надолу

Бъдете първите, които научават за предстоящите ни предавания и нови издания!

Join our mailing list to stay up to date on all things Rakiya!

bottom of page