top of page
Several band members playing music on a red background. There is a singer, two clarinetists, a bassist, a drummer, and a sax player.

Ракија

„Модерен и традиционален балкански танц и песна... вклучително и музика на Ромите (Циганите)... џез и рок влијанија... електрични и етнички инструменти, страсно пеење, егзотични хармонии, ритми од едноставното до сложеното, возбудливото лудило и бавната убавина… ”

Мала бела лента

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ

Бела хоризонтална линија
Бел триаголник насочен нагоре

СНИМКИ

Бела хоризонтална линија
Бел триаголник насочен надолу

Бидете први што ќе дознаете за нашите претстојни емисии и новите изданија!

Join our mailing list to stay up to date on all things Rakiya!

bottom of page